Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä yhteiskunnan ajankohtaisissa uudistuksissa. Alunperin hanke aloitettiin järjestöjen aseman turvaamiseksi maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankkeen toiminta

Hanke toimii yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteiden mukaisesti.

Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Hanke kartoittaa kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttaa yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön sekä ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönoton tueksi sekä järjestää järjestö- ja yhdistystoimijoille maksuttomia ihimiset.fi-, palvelumuotoilu- ja vaikuttavuuskoulutuksia.

Lisätietoa hankkeen toiminnasta saat ihimiset.fi -sivustolta.

Hanketyöntekijät

JR_tiimi_2018-300x197

 • Projektipäällikkö, järjestöagentti
  Helena Liimatainen
  044 019 0476
  helena.liimatainen(at)ppsotu.fi
 • Projektityöntekijä, järjestöagentti
  Anni Rekilä
  044 019 0479
  anni.rekila(at)ppsotu.fi
 • Projektityöntekijä, järjestöagentti
  Anna Katajala
  044 019 0403
  anna.katajala(at)ppsotu.fi

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanja

Järjestörakenne -hanke edistää maakunnan ja kuntien järjestöystävällisyyttä järjestöjen yhdessä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen koordinoimaan Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan voivat osallistua kaikki maakunnassa toimivat järjestöt, kunnat sekä maakuntavalmistelun toimijat.

Lisätietoa kampanjasta löydät

Järjestoystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan logo

 

Testaa, kuinka järjestöystävällinen oma kuntasi on!

Vastaa seitsemään kysymykseen, niin saat tietää, kuinka järjestöystävällinen oma kuntasi on, miten järjestöystävällisyys toteutuu omassa kunnassasi suhteessa muihin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin ja miten voit edistää oman kuntasi järjestöystävällisyyttä.