Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen (2017-2020) tarkoituksena on ollut tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta on rahoittanut Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankkeen toiminta

Hanke on toiminut yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteiden mukaisesti sekä osallistunut ja luonut mahdollisuuksia järjestöjen osallistumiselle maakunnallisen sote-uudistuksen valmisteluun. Hanke on tukenut Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistusvalmistelun tueksi perustettuja maakunnallisia järjestöverkostoja.

Hanke on toiminut Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Hanke on kartoittanut kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttanut yhdistyksiä ihimiset.fi-palvelun käytössä sekä tukenut koulutettuja yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisessä yhteistyössä.

Lisätietoa hankkeen toiminnasta saat ihimiset.fi -sivustolta.

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanja

Järjestörakenne -hanke on edistänyt maakunnan ja kuntien järjestöystävällisyyttä järjestöjen yhdessä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen koordinoimaan Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan on voinut osallistua kaikki maakunnassa toimivat järjestöt, kunnat sekä maakuntavalmistelun toimijat.

Lisätietoa kampanjasta löydät

Järjestoystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan logo

Testaa, kuinka järjestöystävällinen oma kuntasi on!

Vastaa seitsemään kysymykseen, niin saat tietää, kuinka järjestöystävällinen oma kuntasi on, miten järjestöystävällisyys toteutuu omassa kunnassasi suhteessa muihin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin ja miten voit edistää oman kuntasi järjestöystävällisyyttä.