Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankkeen toiminta

Hanke toimii yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteiden mukaisesti sekä osallistuu ja luo mahdollisuuksia järjestöjen osallistumiselle maakunnallisen sote-uudistuksen valmisteluun. Hanke tukee Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistusvalmistelun tueksi perustettuja maakunnallisia järjestöverkostoja.

Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa. Hanke kartoittaa kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttaa yhdistyksiä ihimiset.fi-palvelun käytössä sekä tukee koulutettuja yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisessä yhteistyössä.

Lisätietoa hankkeen toiminnasta saat ihimiset.fi -sivustolta.

Hanketyöntekijät

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen työntekijät Anna Katajala ja Helena Liimatainen

 • Projektipäällikkö, järjestöagentti
  Helena Liimatainen
  044 019 0476
  helena.liimatainen(at)ppsotu.fi
 • Projektityöntekijä, järjestöagentti
  Anna Katajala
  044 019 0403
  anna.katajala(at)ppsotu.fi

Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanja

Järjestörakenne -hanke edistää maakunnan ja kuntien järjestöystävällisyyttä järjestöjen yhdessä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen koordinoimaan Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan voivat osallistua kaikki maakunnassa toimivat järjestöt, kunnat sekä maakuntavalmistelun toimijat.

Lisätietoa kampanjasta löydät

Järjestoystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan logo

 

Testaa, kuinka järjestöystävällinen oma kuntasi on!

Vastaa seitsemään kysymykseen, niin saat tietää, kuinka järjestöystävällinen oma kuntasi on, miten järjestöystävällisyys toteutuu omassa kunnassasi suhteessa muihin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin ja miten voit edistää oman kuntasi järjestöystävällisyyttä.