Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus tehtävinä on toteuttaa yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa, toimeenpanna yhdistyksen kokouksien päätökset, huolehtia kokousasioiden valmistelusta, valita yhdistyksen virkailijat sekä vastata yhdistyksen varoista. Vuonna 2020 hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Johtoryhmä

Puheenjohtaja
Kati Kaarlejärvi

Varapuheenjohtaja
Taina Linna

Asiantuntijasihteeri
Mervi Saloheimo

Varsinaiset jäsenet

Merja Ansamaa
Johanna Kerola
Pertti Kukkonen
Timo K. Mäkelä
Sirpa Rytky
Mervi Saloheimo
Katja Suni
sekä 1 jäsen

Varajäsenet

Tiina Ervelius
Sari Holappa
Nina Kontula
Eeva Maarit Valkama