Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus tehtävinä on toteuttaa yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa, toimeenpanna yhdistyksen kokouksien päätökset, huolehtia kokousasioiden valmistelusta, valita yhdistyksen virkailijat sekä vastata yhdistyksen varoista. Vuonna 2021 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Johtoryhmä

Puheenjohtaja
Eeva Maarit Valkama

Varapuheenjohtaja
Annemari Eskola

Asiantuntijasihteeri, hallituksen varsinainen jäsen
Mervi Saloheimo

Hallituksen varsinaiset jäsenet
Terttu Piippo
Tiina Ervelius
Pertti Kukkonen
Johanna Kerola
Merja Ansamaa
sekä 1 jäsen

Hallituksen varajäsenet
Kaisu Rundelin
Sirpa Rytky
Nina Kontula
Sari Holappa