Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus tehtävinä on toteuttaa yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa, toimeenpanna yhdistyksen kokouksien päätökset, huolehtia kokousasioiden valmistelusta, valita yhdistyksen virkailijat sekä vastata yhdistyksen varoista. Vuonna 2019 hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Johtoryhmä

Puheenjohtaja

Kati Kaarlejärvi

Varapuheenjohtaja

Taina Linna

Asiantuntijasihteeri

Eeva Maarit Valkama

Varsinaiset jäsenet

Johanna Kerola
Pertti Kukkonen
Timo K. Mäkelä
Sirpa Rytky
Katja Suni
sekä 3 jäsentä

Varajäsenet

Nina Kontula
Mervi Saloheimo
Eeva Maarit Valkama
sekä 1 jäsen