Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

PPsotu logo

Kansalaisille…
tietoa järjestöjen tarjoamasta toiminnasta ja vapaaehtoistoiminnasta, ohjausta ja neuvontaa,
maksuttomia järjestöjen yhdessä järjestämiä tapahtumia.

PPsotu logo

Yhdistyksille…
tila- ja toimistopalveluja,
välineitä viestintään,
yhteisten toimintojen koordinoimista ja tukemista.