PPsotu

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on sosiaali- ja terveysalan maakunnallinen toimija, joka parantaa heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten elämää

  • tarjoamalla maksutonta neuvontaa Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteessä ja Olka-pisteessä
  • tukemalla muiden yhdistysten toimintaa mm. kehittämällä verkkopalveluja sekä edistämällä maakunnan/kuntien sekä järjestöjen välistä yhteistyötä
  • vaikuttamalla alueelliseen ja valtakunnalliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan.

Sosiaali- ja terveysalan tuleville ja nykyisille ammattilaisille sekä alalta eläköityville vaikuttamis- ja keskustelufoorumina toimiva yhdistys tarjoaa tukea ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen järjestämällä

  • koulutuksia,
  • jäseniltoja ja
  • opintomatkoja.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Toimintasuunnitelma -ja kertomus

PPsotu toimintakertomus 2017
PPsotu toimintakertomus 2018
PPsotu toimintakertomus 2019
PPsotu toimintakertomus 2020

PPsotu toimintasuunnitelma 2018
PPsotu toimintasuunnitelma 2019 
PPsotu toimintasuunnitelma 2020
PPsotu toimintasuunnitelma 2021