Järjestöt sairaalassa -hanke

2016-2018
Järjestöt sairaalassa -hankkeen toiminnan ytimen muodostaa Järjestöpiste Kaiku Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Kolmivuotisen (1.3.2016-31.12.2018) hankkeen toimintaan osallistuvat Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy sekä yli 30 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.
Lue lisää

Toimeksi 2.0 -hanke

kartta

2016-2018
Toimeksi.fi on valtakunnallinen verkkopalvelukokonaisuus, jonka avulla tehdään eri alueiden järjestötyö tutuksi ja näkyväksi. Palvelu toimii eri alueiden järjestöjen toiminnan ja tapahtumien tiedonvälityskanavana. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluu valtakunnallinen Toimeksi.fi -verkkopalvelu sekä useita alueellisia verkkopalveluita.
Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

ikonit : osallisuus, kumppanuus, yhteistyö, tilat, avustukset, kokemus ja osaaminen, viestintä

2017-2020
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Lue lisää

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

käsi ja talitiainen

2018-2020
Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla hankeen (VK-hanke) tarkoituksena on luoda maakunnallinen yhtenäinen toimintamalli, jossa kokemustoimijoiden osaamista hyödynnetään koulutuksessa, palvelujen kehittämisessä ja järjestöjen vaikuttamistyössä. Toiminnan kohderyhminä ovat kokemustoimijat, järjestöt ja yhdistykset, kokemustoimijoiden osaamista hyödyntävät tahot ja kansalaiset.
Lue lisää