OLKA-toiminta

OLKA-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaaloissa. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen OLKA Oulu on saanut kohdennetun toiminta-avustuksen vuosille 2020-2022.